Հետազոտողի թափուր հաստիք

ICARE հիմնադրամը, Սևծովյան տարածաշրջանը որպես գինու զբոսաշրրջային այցելության վայր խթանելուն ուղղված ծրագրի (TheSeaOfWine) շրջանակներում, փնտրում է փորձառու և եռանդուն հետազոտող մասնագետ։

TheSeaOfWine նախագիծը նպատակ ունի ներկայացնել Սևծովյան տարածաշրջանը որպես գինու զբոսաշրջության կարևորագույն այցելության վայր, իչպես նաև օգնել գինու տուրիզմի շահագրգիռ կողմերին մշակել և ունենալ ընդհանուր մոտեցումներ իրենց կողմից առաջարկվող տուրիստական փաթեթները զարգացնելու համար։

Պարտականությունները՝

 • Նախագծի ընթացքի վերաբերյալ տրամադրել հաճախակի թարմացումներ
 • Մշակել հետազոտական աշխատանքներ և հետևել դրանց իրականացմանը
 • Իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ՝ նախագծի կարիքներից ելնելով
 • Օգտագործել տարբեր մասնագիտական աղբյուրներ նոր և արժեքավոր տեղեկատվություն ձեռք բերելու համար:
 • Վերլուծական եղանակով գնահատել ընտրված ռեսուրսները և ուսումնասիրել ընթացիկ շուկայական տվյալները:
 • Վերլուծության արդյունքները ցուցադրել գրաֆիկների, դիագրամների և այլ վիզուալների միջոցով
 • Հետազոտության արդյունքները զեկուցել նախագծի ղեկավարման թիմին և հաճախորդներին
 • Ներկայացնել 10 էջից բաղկացած ներածական նյութ զբոսաշրջության վերաբերյալ, հիմնականում անդրադառնալով Հայաստանում գինու զբոսաշրջությանը:

Ներկայացվող պահանջները ՝

 • Բակալավրի կրթական աստիճան տնտեսագիտության, հետազոտական կամ հարակից ոլորտներում. մագիստրոսի աստիճանը կդիտվի որպես առավելություն
 • Հետազոտության ոլորտում փորձի առկայություն
 • Հետազոտության և փորձերի մեթոդաբանության իմացություն
 • Microsoft Office Suite գործիքի վարժ տիրապետում
 • Գիտելիքներ գինու արդյունաբերության ոլորտում
 • Օբյեկտիվ և էթիկապես ճիշտ հետազոտական աշխատանքերի իրականացում
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատելու գերազանց ունակություններ
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Զեկուցելու գերազանց հմտություններ անգլերենով

Դիմումի կարգը

Բոլոր որակավորված և շահագրգիռ թեկնածուները, ովքեր բավարարում են վերը նշված պահանջները, կարող են ներկայացնել իրենց CV-ները և տենդերին մասնակցության հայտադիմումը (ներբեռնել այստեղ) հետևյալ  anim@icare.am էլ․ հասցեին մինչև օգոստոսի 31.2020:

ICARE հիմնադրամը հավասար հնարավորություններ է ընձեռում բոլոր դիմորդներին և չի հանդուրժում խտրականության որևէ դրսևորում անկախ ռասայից, տարիքից, մաշկի գույնից, ազգային և սեռական պատկանելությունից: