Featured article

greenhouses

«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտարարում է ընդունելություն ՙՋերմատնային մշակաբույսերի մշակություն և կառավարում՚ դասընթացի շրջանակում: 8 ամիս տևողությամբ այս ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում ամբողջական կրթություն ստանալ ջերմատնային մշակաբույսերի արտադրության վերաբերյալ՝ սկսած ջերմատնային մշակաբույսերի Read More

Recent News

Back to top

Find us on Google Maps

Click to expand