Training on grasslands’ GIS and remote sensing completed

Խոտածածկ տարածքների ԱՏՀ և հեռահար զոնդավորման դասընթացները ավարտվեցին

Սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից 29-ը Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամում կայացավ խոտածածկ տարածքների ԱՏՀ քարտեզագրման դասընթացը  «Հայաստանում արոտավայրերի և խոտհարքների քարտեզագրում» նախագծի շրջանակում։
Նախագիծը իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ)՝ «Բնական պաշարների կառավարում և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանություն՝ Հարավային Կովկասում կայուն համայնքային զարգացման նպատակով (ECOserve)» ծրագրի շրջանակներում:
Դասընթացը կազմակերպվել էր ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների և ICARE-ի ԱՏՀ դասընթացավարների կարողությունների զարգացման նպատակով։ Դասընթացը վարեց ծրագրի գործընկեր Գերմանական օդատիեզերական կենտրոնի (ԳՕԿ) աշխատակից Սարա Ասամը։
Դասընթացը վերաբերվում էր դաշտային հետազոտությունների և հեռահար զոնդավորման հիման վրա ՀՀ բնական կերհանդակների տարածման սահմանների, վիճակի, կենսազանգվածի և բեռնվածության վերաբերյալ մոդելավորման սկզբունքներին և գործնական կիրառությանը։
COVID-19 համաճարակի պատճառով հանդիպումը կազմակերպվել է հիբրիդային ձևաչափով։ Դասընթացի ժամանակ ապահովվել է համաժամանակյա թարգմանություն։
Նախագծի շրջանակում ICARE ԱՏՀ մասնագետները 2021թ․-ի նոյեմբեր ամսվանից մինչև 2022թ․ մայիս ամիսը կայցելեն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն և կտրամադրեն համընթաց դասընթացներ՝ իրենց աշխատանքային միջավայրում համապատասխան աշխատակիցներին սովորեցնելով կիրառել ԱՏՀ և հեռահար զոնդավորում։ Դասընթացի արդյունքում ակնկալվում է, որ Նախարարության աշխատակիցները կկարողանան ինքնուրույն վերստեղծել ՀՀ բնական կերհանդակների տարածման սահմանները, վիճակը, կենսազանգվածը և բեռնվածքը պատկերող քարտեզներ։

Training on grasslands’ GIS and remote sensing completed

From 1th till 29th of October 2021, GIS mapping training was conducted in the framework of the “Mapping of pastures and hay meadows in Armenia” project in the premises of the International Center for Agribusiness Research and Education (ICARE) Foundation.
The project is implemented within the scope of the “Management of natural resources and safeguarding of ecosystem services for sustainable rural development in the South Caucasus (ECOserve)” Programme implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
The aim of the project was to build the capacities of the staff of the RA Ministry of Economy, as well as the GIS trainers of ICARE Foundation. Sarah Asam, representative of the German Aerospace Center (DLR) conducted the training. Due to the COVID-19 pandemic, the training was held in hybrid mode with simultaneous interpretation.
The training focused on the principles of modeling the natural fodder areas’ extent, state, biomass, and carrying capacities, as well as on the practical application.

In the framework of the project, ICARE GIS experts will visit the RA Ministry of Economy in the period of November 2021 till May 2022 to provide them with on-the-job training in their working environment to use GIS and remote sensing.

It is expected, that after this training, the Ministry staff will be able to independently recreate GIS maps for the RA grasslands.