Single Tender Announcement for Training development

            «Ձեռներեցությունը հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի                         գյուղատնտեսության» կարճաժամկետ դասընթացի մշակման ծառայությունների                                                                                    մատուցման մրցույթ

 

Վերջնաժամկետ՝ 18.02.2022թ․, 18:00
Հրապարակման համար՝ ICARE-BSB1135-004/AM/22

Հարգելի պրն․/տկն․,

ICARE հիմնադրամը հայտարարում է «Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային
ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսության» (AGREEN, BSB-1135) նախագծի շրջանակում
«Ձեռներեցությունը հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության» խորագրով
հիբրիդային շարժունության սկզբունքով կարճաժամկետ դասընթացի մշակման ծառայությունների մատուցման
մրցույթ։ Նախագիծը իրականացվում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Սևծովյան ավազան
2014-2020թթ․» ծրագրի շրջանակում։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ-ից ։

Պահանջվող ծառայությունները 1

 Մասնակցություն «Ձեռներեցությունը հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի
գյուղատնտեսության» խորագրով հիբրիդային շարժունության սկզբունքով կարճաժամկետ դասընթացի
համատեղ մշակմանը,
 «Կայուն տնտեսությունների կառավարում» մոդուլի մշակում։
Աշխատանքային լեզուն՝ անգլերեն

Դիմելու կարգը 2
Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել ՄԱՍ 2-ում (տե՛ս կցված) ներկայացված
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ընտրության և բացառման
չափանիշներին, որոնք ներկայացված են դեկլարացիայի և դիմումի ձևում։

Խնդրում ենք 1) անգլերեն լեզվով ամբողջությամբ լրացված և ստորագրված (իրավաբանական անձանց
դեպքում նաև՝ կնքված) դեկլարացիայի և 2) դիմումի ձևերը, 3) գնառաջարկը, ինչպես նաև Ձեր 4)

1 Պահանջվող ծառայության մանրամասները տե՛ս հայտարարության անգլերեն տարբերակում
2 Դիմորդին առաջադրվող պահանջները տե՛ս անգլերենն տարբերակում

info@icare.am
74 Teryan Street, Yerevan 0009, Armenia • Tel.: (37410) 522839, 587957 • Fax.: (37410) 566221 • Email info@icare.am
ինքնակենսագրականը ուղարկել նշված բոլոր էլեկտրոնային հասցեներին միաժամանակ ոչ ուշ, քան
18.02.2022թ․, 18:00՝
 lilith@icare.am ,
 lilithavdalyan@gmail.com ,
 hovh.anna.isyan@gmail.com։

Ընտրությունը կատարվելու է որակ՝ գնի դիմաց սկզբունքով (ANNEX 1):

Դիմորդը պետք է հաշվի առնի, որ իր պատասխանատվության ներքո է, որպեսզի դիմումը լինի
ամբողջական, ավարտուն և ճիշտ կերպով լրացված, էլեկտրոնային նամակին կցված,
համապատասխանի նշված չափանիշներին և պահանջներին և լինի ուղարկված նախքան
վերջնաժամկետը:
Ակնկալում ենք մոտ ապագայում համագործակցել Ձեզ հետ և սպասում ենք Ձեր պատասխանին։
Հարգանքով՝

Լիլիթ Ավդալյան
Նախագծի համակարգող
Բջջ․՝ (+374) 96 996633
Էլ․ հասցե՝  lilith@icare.am

«Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված և կանաչ
գյուղատնտեսության» (AGREEN, BSB-1135) նախագիծ
Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամ
Հասցե՝ 74 Տերյան փ․, Երևան 0009, ՀՀ
Հեռ․՝ (+37410) 52 28 39 / 56 41 77

 

3-4.7.PP5-Annex 1. Evaluation grid

3-4.7.PP5-A.T4.1_Part 1_Invitation letter_AM

3-4.7.PP5-A.T4.1_Part 1&2_Tender-Invitation-letter_EN (1)