PART A. INVITATION TO PARTICIPATE IN THE TENDER FOR EVENT ORGANIZATION SERVICE PROVISION

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամ
Հասցե՝  74 Տերյան փ, Երևան 0009, ՀՀ
Էլ հասցե՝      lilith@icare.am

 

Մայիսի 03, 202

ՄԱՍ Ա Միջոցառման կազմակերպման մրցույթի մասնակցության հրավեր

«Ինտերնետ-հարթակի և շահակիցների համար դրա հնարավորությունների ներկայացման տեղական բիզնես աշխատաժողովի»

Վերջնաժամկետ՝ 17.05.2022թ, 18:00
Հրապարակման համար` ICARE-BSB1135-029/AM/22

Հարգելի պրն․/տկն․,

ICARE հիմնադրամը (74 Տերյան փ․, Երևան 0009, ՀՀ) հայտարարում է «Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված և կանաչ գյուղատնտեսության» (AGREEN, BSB-1135) նախագծի շրջանակում միջոցառման կազմակերպման ծառայության մատուցման մրցույթ։ Նախագիծը իրականացվում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Սևծովյան ավազան 2014-2020թթ․» ծրագրի շրջանակում։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ-ից ։

Պահանջվող ծառայությունները

Մեկօրյա միջոցառում՝ 30 մասնակցի համար

Ակնկալվում է իրականացնել սույն թվականի մայիսի 26-ին։

Մրցույթը ուժի մեջ է 15 աշխատանքային օր՝ սկսած հայտարարման օրվանից։

Միավորի անվանում Քանակ
·        Քննարկումներ համար տարածք, ներառյալ՝

o   6 կլոր սեղան, (յուրաքանչյուրը 5 հոգու համար նախատեսված)

o   6 փաթեթ ֆլիպչարտեր իրենց թղթերով, կպչուն թղթերով և մարկերներով

o   Պրոյեկտոր, 2 միկրոֆոն

1
·        Քննարկման համար նյութեր՝

o   թղթապանակ

o   մարկեր

o   դատարկ թղթեր

o   գրիչներ

30
·        Սուրճի ընդմիջում 30 հոգու համար 2
·        Ճաշի ընդմիջում 30 հոգու համար 1

 

Ով կարող է դիմել

Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել ՄԱՍ Բ-ում (տե՛ս կցված) ներկայացված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ընտրության և բացառման չափանիշներին, որոնք ներկայացված են դեկլարացիայի և դիմումի ձևում։

Խնդրում ենք անգլերեն լեզվով ամբողջությամբ լրացված և ստորագրված և կնքված դեկլարացիայի և դիմումի ձևերը ուղարկել  նշված բոլոր էլեկտրոնային հասցեներին միաժամանակ ոչ ուշ, քան 17.03.2022թ, 18:00՝

Ընտրությունը կատարվելու է որակ՝ գնի դիմաց սկզբունքով (ANNEX 1):

 

Դիմորդը պետք է հաշվի առնի, որ իր պատասխանատվության ներքո է, որպեսզի դիմումը լինի ամբողջական, ավարտուն և ճիշտ կերպով լրացված, ներբեռնված և համապատասխանի նշված չափանիշներին և պահանջներին և լինի ուղարկված նախքան վերջնաժամկետը:

 

«Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսության» (AGREEN, BSB-1135) նախագծի թիմ

Ազգային համակարգող՝ Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն  (ICARE) հիմնադրամ

Մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող եք գտնել ստորև։

3-4.3.PP5-A.T3.3_Annex 1_b8m2_evalgrid_global_en

3-4.3.PP5-A.T3.3_Part A_Single Tender Invitation letter_arm_18.02.2021

3-4.3.PP5-A.T3.3_Partt-A-B_Single-Tender-Invitation-letter_en_18.02.2021-2