Greenhouse Crop Production and Management program

«Ջերմատնային մշակաբույսերի մշակություն և կառավարում» կրթական ծրագիր

«Ջերմատնային մշակաբույսերի մշակություն և կառավարում» մասնագիտական կրթական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս տեսական և գործնական հիմնարար գիտելիքներ ստանալ ջերմատնային համակարգերի, մշակաբույսերի մշակության և ջերմատնային բիզնեսի կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ։
Ծրագիրը նախատեսված է ինչպես արհեստավարժ ագրոնոմների, այնպես էլ սկսնակների համար, որոնք հետաքրքրված են ջերմատնային գործունեությամբ։
Այս կրթական ծրագիրը գերազանց հնարավորություն է ընձեռում դառնալու առաջատար ագրոնոմ և աշխատելու լավագույն ջերմատնային տնտեսություններում կամ հիմնելու սեփական ջերմատունը։

Ծրագրի տևողությունը 8 ամիս, մեկնարկը՝ մայիսին

Ծրագրի լեզուն Հայերեն

Ծրագրի ծանրաբեռնվածությունը Շաբաթական 2 դաս, 2-ական ժամ տևողությամբ

Ծրագրի ձեւաչափը Ծրագիրն ապահովում է դասավանդման և ուսուցման առկա և առցանց հնարավորություն։

Փորձուսուցում և ջերմատնային այցելություններ 4 շաբաթյա փորձուսուցում և գործնական փորձի ձեռքբերում ՀՀ խոշոր ջերմատնային տնտեսություններում։

Հավաստագիր Ծրագրի ավարտին ICARE հիմնադրամը տրամադրում է մասնակցության հավաստագիր։

Դասավանդվող մոդուլներն են՝

 • Ջերմատան միջավայրի անվտանգություն
 • Բույսերի անատոմիայի ընդհանուր հիմունքներ
 • Ջերմատան միջավայրի կառավարում
 • Գրունտային ջերմատների շահագործման հիմունքներ
 • Հիդրոպոնիկ ջերմատների շահագործման հիմունքներ
 • Լոլիկի մշակության տեխնոլոգիա
 • Վարունգի մշակության տեխնոլոգիա
 • Ելակի մշակության տեխնոլոգիա
 • Ազնվամորու մշակության տեխնոլոգիա
 • Գերբերայի մշակության տեխնոլոգիա
 • Պղպեղի մշակության տեխնոլոգիա
 • Վարդի մշակության տեխնոլոգիա
 • Բարձրարժեք մշակաբույսերի մշակության տեխնոլոգիա
 • Ջերմատան համակարգեր
 • Ջերմատնային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներ
 • Ջերմատնային վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ
 • Կենսաբանական պայքարի միջոցառումներ
 • Ջերմատան բիզնեսի կառավարում

Հնարավորություն է տրվում մասնակցել ծրագրի առանձին մոդուլներին։

Հետադարձ կապ․

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն
Հայաստան, 0009, Երևան, 74 Տերյան փ․
Հեռ․ +37498 334 565
Էլ․ հասցե․ admissions@icare.am

The “Greenhouse Crop Production and Management” academic program provides a comprehensive foundation in greenhouse systems, crop cultivation, and business management principles. Tailored for both experienced agronomists and newcomers to greenhouse operations, this program offers an entry to expertise in the field. Graduates are equipped to pursue careers as prominent agronomists in leading greenhouse farms or to initiate their own greenhouse enterprises.


Project Duration:
Lasts 8 months, starting in May.

Program Language: Taught in Armenian.

Workload: 2 lessons weekly, each 2 hours long.

Format: Offers both in-person and online learning.

Training: Includes 4 weeks of hands-on experience in Armenian greenhouse farms.

Certificate: Participants receive a certificate from the ICARE Foundation upon completion.

The program covers the following modules:

• Safety of the greenhouse environment
• General basics of plant anatomy
• Greenhouse environment management
• Basics of operation of underground greenhouses
• Basics of operation of hydroponic greenhouses
• Tomato cultivation technology
• Cucumber cultivation technology
• Strawberry cultivation technology
• Raspberry cultivation technology
• Gerbera cultivation technology
• Pepper cultivation technology
• Rose cultivation technology
• High value crop cultivation technology
• Greenhouse systems
• Measures against greenhouse diseases
• Greenhouse pest control measures
• Biological control measures
• Greenhouse business management

Individual module participation is available for the program.

For additional information on admission requirements, contact the Admission Office.

Agribusiness Teaching Center
Armenia, 0009, Yerevan, 74 Teryan St.
Tel. +37498 334 565
E-mail: address: admissions@icare.am: