ESRI ArcGIS Desktop Basic (Perpetual License) համակարգչային ծրագրի ձեռքբերման համար գնանշման հրավեր

«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն»  (ICARE) հիմնադրամը Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում խոտածածկ տարածքների չափի, վիճակի և կենսազանգվածի քարտեզագրում» նախագծի շրջանակում հրավիրում է ներկայացնել գնային առաջարկ։

Դիմորդը պետք է ներկայացնի հետևյալը.

ESRI ArcGIS Desktop Basic (Perpetual License) լիցենզավորված համակարգչային ծրագիրը։ 

Մատակարարման ժամկետները

Վերոնշյալ ծրագրի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հայտերի ներկայացման կարգը.

1. Կնքված և ստորագրված գնային առաջարկները պետք է ուղարկվեն միաժամանակ հետևյալ բոլոր էլեկտրոնային հասցեներին՝

lilith@icare.am

lilithavdalyan@gmail.com

harutyunyanvahe@gmail.com

stepan.v.khachatryan@gmail.com  

grisha@icare.am 

2. Հայտերը ընդունվում են մինչև 05.03.2021թ, 18:00: 

Հաղթողի ընտրության կարգը

Հաղթող է ճանաչվելու վերոնշյալ պահանջներին համատասխան նվազագույն գին առաջարկող մասնակիցը։ 

Մրցույթի հայտարարման օր՝ 22.02.2021թ