BSB1135 – Բուլղարիա, Դոբրիչ ուղևորափոխադրման կազմակերպման մրցույթ

ICARE-BSB1135/004/AM/23

Մաս Ա. «Սևծովյան ավազանում ԿԽԳ մոդելների և լավագույն գործելակերպերի» միջազգային գործարար
համաժողովին Հայաստանից երկու արտաքին շահակցի մասնակացության (A.T2.3, D.T2.3.1) համար
Երևան-Դոբրիչ-Երևան երթուղով ուղևորափոխադրման ծառայության մատուցման մրցույթ

Հարգելի գործընկեր,
Սույնով Դուք հրավիրվում եք մասնակցել ԱՀԿՄԿ հիմնադրամին՝ Երևան-Դոբրիչ-Երևան երթուղիով 2 ուղևորի
փոխադրման ծառայության մատուցման մրցույթին։
ԵՄ-ֆինանսավորվող «Սևծովյան ավազանում ԿԽԳ մոդելների և լավագույն գործելակերպերի» միջազգային
գործարար համաժողով, որին պետք է մասնակցեն ՀՀ կողմից երկու շահակից, ինչի համար ԱՀԿՄԿ-ն
հայտարարում է Երևան-Դոբրիչ-Երևան երթուղիով ուղևորափոխադրման ծառայության մատուցման մրցույթ։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նախագիծը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից (ԱԱՀ) և ծառայությունը
մատուցող կազմակերպությանը Հիմնադրամի կողմից կտրամադրվի ազատման տեղեկան
Վերջնաժամկետ: 01.02.2023թ․, 18:00
Հրապարակման համար:ICARE-BSB1135/004/AM/23։

Ուղևորափոխադրման ակնկալվող պայմանները՝
Մեկնում Երևանից Մեկնում Դոբրիչից Ուղղությունը
21.03.2023 – 24․03․2023 Հետադարձով
Մրցույթը հաղթողի հետ կնքվելու է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։
Առաջարկը պետք է վավեր լինի առնվազն 5 աշխատանքային օր՝ մինչև սույն թվականի փետրվարի 8-ը ներառյալ։

Դիմելու կարգը
Մրցույթի մասնակիցների ցանկում դիտարկվելու համար դիմորդը պետք է համապատասխանի ՄԱՍ 2-ում (տե՛ս
անգլերեն տարբերակը) ներկայացված պահանջներին և ներկայացնի պահանջվող փաստաթղթերը։
Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել բառացման և ընտրության չափանիշներին, որոնք նշված են
հայտարարագրի ձևի մեջ (declaration form):
Խնդրում ենք ուղարկել ամբողջությամբ լրացված, կնքված և ստորագրված Ձևերը անգլերեն լեզվով՝
մասնակցության հայտը և հայտարարագիրը, ինչպես նաև գնառաջարկը էլեկտրոնային եղանակով բոլոր նշված
էլեկտրոնային հասցեներին նախքան 2023թ․ փետրվարի 1-ը, ժամը 18:00։
lilith@icare.am,
 lilithavdalyan@gmail.com ,
 hovh.anna.isyan@gmail.com ,
 susanna@icare.am,
 arthur@icare.am,
 balanyan@yahoo.com.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ընտրությունը կատարվելու է Որակ գնի դիմաց սկզբունքով(ընտրության
չափանիշները՝ Annex1-ում)։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դիմորդի պատասխանատվության ներքո է, որպեսզի դիմորդը մանրամասն
ուսումնասիրի մրցույթի պայմանները և պահանջները նախքան դիմելը և ներկայացնի ավարտուն և ճիշտ
լրացված դիմում նախքան դիմումների վերջնաժամկետը։
Մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող եք գտնել ստորև:
3-4.4.PP5-A.T2.3_Part-A_ARM
3-4.4.PP5-A.T2.3_Part-A-B_Single-Tender-Invitation-letter_EN
3-4.4.PP5-A.T2.3_Annex 1_b8m2_evalgrid_global_en