ԱՈՒԿ-ի մասին

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն
Տեխասի Էյ ընդ էմ համալսարանի գործակցությամբ

Մենք

Արևմտյան չափորոշիչներով որակյալ կրթությունը և ընտանիքի ոգին այստեղ մեր օրը հագեցնում են յուրահատուկ բովանդակությամբ` դժվարություններով ու գրավչությամբ: Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի մեր ընտանիքում միջազգային չափորոշիչների վրա հիմնված առողջ կրթական միջավայրը ձևավորում է ուսման հանդեպ ստեղծագործական ու մրցակցային վերաբերմունք` միահյուսված փոխգործակցության և բարեկամության արժեքներով առաջնորդվող ուսանող-դասախոս հարաբերություններով: Թե ուսումնական և թե հետազոտական աշխատանքներում մենք մշտապես սովորում և անձնական զարգացման ռեսուրսներ ենք կուտակում:


Մեր
դասախոսները

Այն, ինչ տարածաշրջանային բազմաթիվ համալսարանների դասախոսների համար շարունակում է մնալ տեսլական, մեր դասախոսների համար պարզապես առօրյա առաքելություն է. նրանք չեն խոսում գիտելիքահենք, տեխնոլոգիամետ հասարակություն ստեղծելու պլանների մասին, նրանք ստեղծում են այդ հասարակությունըª շնորհիվ իրենց ստացած արևմտյան բարձրակարգ կրթության և ամենօրյա նվիրումի: Այս պատմական առաքելությունը մեր դասախոսներն իրականացնում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև Վրաստանի տնտեսության և հանրային կյանքի համար: ԱՈւԿ-ն այն տեղն է, որտեղ լավագույնս են օգտագործվում այս պայծառ երիտասարդ պրոֆեսիոնալների դասախոսական և հետազոտական կարողությունները, ովքեր միաժամանակ փնտրված փորձագետներ են ագրոբիզնեսի ոլորտում, միջազգային կազմակերպություններում, համայնքային զարգացման նախագծերում և այլուր:


Մեր
ԱՈւԿը

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնը հիմնադրվել է 2000թ.-ին, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի և Տեխասի Էյ ընդ Էմ համալսարանի գործակցային համաձայնագրի հիման վրա և ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի ֆինանսատեխնիկական աջակցությամբ: Կենտրոնն առաջարկում է ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության երկաստիճան կրթություն, որը նպաստում է Հայաստանի և Վրաստանի ագրոպարենային հատվածում և հարակից ոլորտներում ձեռներեցության զարգացմանը: ԱՈւԿ-ն ամերիկյան ոճի ագրոբիզնեսի կրթություն ապահովող եզակի և հաջողված սինթեզ է` հարմարեցված Հայաստանի պայմաններին: Կենտրոնը պատրաստում է տնտեսագիտության, շուկայաբանության և կառավարման լայն մտահորիզոն ունեցող, ժամանակակից հաղորդակցական հմտություններով և անգլերենի գերազանց իմացությամբ մասնագետներ: Այս ամենը ԱՈւԿ-ի շրջանավարտներին մրցունակ է դարձնում երկու երկրների ագրոբիզնեսի և առհասարակ բիզնեսի հատվածում, ֆինանսական հաստատություններում, միջազգային կազմակերպություններում, վերջին տարիներինª որոշակիորեն նաև մասնավոր ձեռնարկչության ասպարեզում:

ԱՈւԿ-ն առաջարկում է ագրոբիզնես և շուկայաբանություն մասնագիտությամբ 2 տարվա ծրագիր` ներկառուցված Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի համապատասխան բակալավրական ծրագրում, ինչպես նաև ագրոբիզնեսի մագիստրոսական 18 ամսվա ծրագիր: Երկու աստիճաններում էլ ուսումնական պլանը կազմված է Տեխասի Էյ ընդ Էմ համալսարանի համապատասխան ուսումնական պլանների հիման վրա: Դասերն անցկացվում են անգլերենով` ամերիկացի և հայ դասախոսների ուժերով, որոնք ավարտել են գլխավորապես ամերիկյան համալսարաններ: Լսարանները և համակարգչային սրահը կահավորված են ժամանակակից սարքավորումներով և տեխնիկայով, որոնք ապահովում են ուսանողների համար կատարյալ աշխատանքային միջավայր` և՛ լսարանական, և՛ անհատական պարապմունքների համար:

Ագրոբիզնեսի մագիստրոսական ծրագիրը (MAB-Master of Agribusiness) ԱՈւԿ-ում գործում է 2010թ. դեկտեմբերից: Այն մասնագիտական ծրագիր է, որը համատեղում է տնտեսական, գործարար վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները` ագրոբիզնեսի և հարակից ոլորտներում կառավարման որոշումներ կայացնելու, անընդհատ փոփոխվող շուկայական պահանջների պայմաններում պատասխանատվություն ստանձնելու ընդունակ առաջնորդների պատրաստման նպատակով: ԱՈւԿ-ի մագիստրոսական ծրագիրը տարածաշրջանում ագրոբիզնեսի տնտեսագիտության գծով մագիստրոսական կրթություն առաջարկող միակ ուսումնական հաստատությունն է, որտեղ ուսուցումն իրականացվում է անգլերենով: Ծրագրի ուսանողները հասու են գործարար և տնտեսական վերլուծության ամենավերջին մեթոդներին և սկզբունքներին:

ԱՈւԿ-ի մագիստրոսական ծրագիրը շրջանավարտներին տրամադրում է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան մագիստրոսական աստիճան, ինչպես նաև Տեխասի էյ ընդ էմ համալսարանի հավաստագիր:

Ուսումնաարտադրական պրակտիկան ոչ միայն տեսական գիտելիքները գործնականում ամրապնդելու, §իրական կյանքում¦ դրանք կիրառելու հնարավորություն է, այլև,  ինչպես ցույց է տալիս ԱՈւԿ-ի ուսանողների փորձը` հետագայում նույն ընկերություններում աշխատելու առաջարկ ստանալու կարևոր հնարավորություն: ԱՈւԿ-ի բարի համբավի բաղկացուցիչ մասերից մեկն էլ գործակից ձեռնարկությունների և ընկերությունների հետ արդյունավետ պրակտիկա կազմակերպելու կարողությունն է: Մշտական գործընկեր կազմակերպությունների ցանկը, որում ընդգրկված են ամենահայտնի միջազգային ու ազգային բրենդներ, ամեն տարի համալրվում է ԱՈւԿ-ի հետ գործակցելու ցանկություն ունեցող նոր ընկերություններով: Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողներն աշխատում են թե° բուն արտադրական և թե° ֆինանսական ու մարկետինգային գործունեության ուղղություններով: Պրակտիկայի ավարտին նրանք ընթացիկ և վերջնական հաշվետվություններ են ներկայացնում տվյալ ընկերության գործունեության, ընկերությունում իր` ուսանողի դերի, ինչպես նաև ընկերության հետագա գործունեության վերաբերյալ առաջարկների մասին: Այսպիսով, ուսումնաարտադրական պրակտիկան մեր պարագայում ոչ միայն կրթական ծրագրի արժեքավոր մաս է, այլև` ուսանողին մասնագիտական կարիերային նախապատրաստող հզոր գործիք:


Պատմություն 
Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնը հիմնադրվել է 2000թ. օգոստոսին` Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի (այժմ` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան), Տեխասի Էյ ընդ Էմ (գյուղատնտեսության և մեքենաշինության) համալսարանի և ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտամենտի հայաստանյան առաքելությանª Մարկետինգի աջակցության ծրագրի միջև կնքված համաձայնագրով:

Առաջին տարում ԱՈւԿ-ում սովորելու համար ընտրվեց Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի ուսանողների 28 հոգուց բաղկացած առաջին խումբը: Հաջորդ տարի նրանց միացան 3-րդ կուրսի 30 ուսանողներ, որոնց մեջ էին նաև առաջին երկու ուսանողները Վրաստանի Հանրապետությունից:

2003 թվականին ԱՈւԿ-ի երկրորդ շրջանավարտների ավարտական միջոցառման ժամանակ Հայաստանում ԱՄՆ փոխդեսպան Վիվիեն Ուոկերը շրջանավարտներին ճանաչեց որպես §Հայաստանի ապագա ամենամեծ բնական ռեսուրսների օրինակներ¦: ԱՈւԿ-ի տնօրեն և ծրագրի հայաստանյան համակարգող դոկտ. Դենիել Դանը, ծրագրերի կառավարման ու ռազմավարության գծով գլխավոր պատասխանատու դոկտ. Ջոն Նիքըլզը, դոկտ. Թիմ Շիլինգը, դոկտ. Չարլզ Շեֆերը, դոկտ. Էմերսոն Բաբը, դոկտ. Բիշու Չաթրջին, դոկտ. Բարի Քարը, դոկտ. Վերն Հաուզը և պարոն Ջեկ Քոկսը ամերիկացի առաջին դասախոսներն էին, ովքեր գործուղվեցին Հայաստան` ԱՈւԿ-ում դասավանդելու և խորհրդատվական աշխատանք կատարելու համար: Ավելի ուշ միացան նաև Ռոզմարի Վենեցիալեն և Էնդրյու Մաթեսթիքը:

Դոկտ. Դենիել Դանը Հայաստանում իր գործունեությունը սկսեց 1999թ. հոկտեմբերի 26-ին, որպես Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի տնօրեն: Նա շատ բան արեց հաստատության ուսումնական պլանի մշակման, ուսանողների և դասախոսների ներգրավման համար: Ծրագրի ամենօրյա պրոֆեսիոնալ ղեկավարումից բացի նա նաև ֆինանսների կառավարման դասեր էր տալիս և ղեկավարում անգլերենի ամառային ծրագիրը: Դոկտ. Դանը զարգացրեց Վրաստանի պետական գյուղատնտեսական համալսարանի և Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի միջև հարաբերությունները, որն էլ ի վերջո հանգեցրեց ԱՈւԿ-ը տարածաշրջանային գյուղատնտեսական ժամանակակից դպրոց դարձնելուն:

Դոկտ. Ջոն Նիքըլզը` Տեխասի Էյ ընդ էմ համալսարանից, սերտորեն աշխատում էր դոկտ. Դանի հետ` ուսանողների ընտրման և հավաքագրման հարցում: Դոկտ. Նիքըլզը կարևոր դեր խաղաց ռազմավարության մշակման, կրթության վերաբերյալ հիմնական որոշումների պլանավորման և ընդունման, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հետ արդյունավետ փոխգործակցության հաստատման, ինչպես նաև Վրաստանի Հանրապետության մի շարք համալսարանների հետ փոխգործակցության ծրագրի զարգացման համար դոկտ. Դանին և դասախոսներին օգնելու հարցում:

Ինչպես ԱՈւԿ-ի, այնպես էլ հետազոտությունների և արտաուսումնական աշխատանքների կենտրոնի, դասավանդման և ուսումնառության գերազանցության կենտրոնի և կարիերայի զարգացման և խորհրդատվության կենտրոնի աշխատանքները ղեկավարելու նպատակով 2005 թվականին ստեղծվեց §Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն¦ (ԱՀԿՄԿ/ICARE) հիմնադրամը: Սկսած 2014թ.-ից, Երևանի Ի-Վի-Էն գինու ակադեմիայի հիմնումից ի վեր, ICARE հիմնադրամի գործունեությունը վերակառուցվեցª ընդգրկելով ԱՈՒԿ-ը, Գինու ակադեմիան և Ագրոբիզնեսի հետազոտական կենտրոնը:

2007թ. դոկտ. Դանն ավարտեց իր առաքելությունն ԱՈՒԿ-ում և ICARE հիմնադրամումª կենտրոնի, Ագրարային համալսարանի և առհասարակ Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորագույն պատմության մեջ մնալով որպես կարևորագույն և հեղափոխական փոփոխություններ իրականացնող կրթական ծրագրի հիմնադիր ղեկավար: Նույն թվականին Կենտրոնի և հիմնադրամի ղեկավարումը ստանձնեց դոկտ. Վարդան Ուռուտյանը, որին հաջողվեց ոչ միայն պահպանել, այլև մեծապես զարգացնել ԱՈՒԿ-ի և ICARE-ի իրականացրած գյուղատնտեսության և ագրոբիզնեսի ոլորտի կրթական և հետազոտական ծրագրերի արդյունավետությունը, ազգային և միջազգային ընդգրկումը, մեր բրենդի ճանաչումը երկրում, տարածաշրջանում և աշխարհումª որպես ոլորտում ուրույն և բացառիկ դերակատարի:

2010 թ. դեկտեմբերի 1-ին մեկնարկեց ԱՈւԿ-ի Ագրոբիզնեսի մագիստրոսական ծրագիրը (MAB): Ագրոբիզնեսի մագիստրոսական ծրագիրը կենտրոնացած է ագրոբիզնեսի հատվածում տնտեսական, բիզնեսի վերլուծության և կազմակերպչական որոշումներ ընդունելիս քանակական մեթոդների օգտագործման վրա: Մագիստրատուրայի ստեղծման և սկզբնական փուլի ֆինանսավորման հարցում անուրանալի են ՀՀ և ԱՄՆ կառավարությունների աջակցությունը և ՀՀ այն ժամանակվա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչի անձնական ջանքերը: MAB-ն ագրոբիզնեսի կրթության որակապես նոր աստիճան է, տարածաշրջանում եզակի կրթական հնարավորություն:

2011թ. ԱՈւԿ-ում անցկացվեց արտաքին գնահատման գործընթաց, որին նախորդեցին ԱՈւԿ-ի դասախոսների և աշխատակազմի ինքնաուսումնասիրության գործընթացը և համապատասխան փաստաթղթի կազմումը: Համաձայն ԱՄՆ առաջատար համալսարանների հեղինակավոր պրոֆեսորներից կազմված գնահատող հանձնախմբի վերջնական զեկույցի` ԱՈւԿ-ը գնահատվեց որպես արևմտյան չափորոշիչներով առաջնորդվող եզակի կրթական կառույց, որը հաջողությամբ ծառայում է բոլոր շահակիցներին` ուսանողներին, շրջանավարտներին, վերջիններիս գործատուներին: Գնահատման խումբը արտակարգ ձեռքբերում համարեց արդիական և որակյալ կրթություն ստանալու հարցում ուսանողների շահագրգիռ մոտեցումն ու աշխատասիրությունը, նրանց մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանների առկայությունը, դասախոսների բարձր որակավորումն ու նվիրված աշխատանքը, գործատուների միահամուռ բարձր կարծիքը ԱՈՒԿ-ի շրջանավարտների մասնագիտական որակների մասին, ԱՈւԿ-ի` որպես ագրոբիզնեսի ժամանակակից երկաստիճան բարձրագույն դպրոցի մոդելի, տարածաշրջանային և միջազգային ճանաչումը, նրա բրենդի և մշակույթի ճանաչողությունը` որպես ուսանողակենտրոն, կոռուպցիայից զերծ, ամենաարդիական գործարար գիտելիքներին և սխեմաներին հասու կրթական հաստատության:

2005-2012թթ. ԱՈՒԿ-ը եղել է վրաստանյան գործընկեր 4 համալսարանների դասախոսների վերապատրաստման և փորձի փոխանակման կարևոր կենտրոն: Վրաստանի պետական գյուղատնտեսական համալսարանի (Թբիլիսի), Շոթա Ռուսթավելի պետական համալսարանի (Բաթում), Ակակի Ծերեթելի պետական համալսարանի (Քութաիս) և Սուխիշվիլի մանկավարժական համալսարանի (Գորի) դասախոսների մի քանի խմբեր ամեն տարի ԱՈՒԿ-ում ուսումնասիրում էին դասավանդման մեթոդները, ուսումնական պլանները, դասախոս-ուսանող փոխհարաբերությունները:

2012թ. հունիսին, ՎիվաՍել ՄՏՍ-ի աջակցությամբ ԱՈՒԿ-ում բացվեց տեսակապի սրահը, որն ինտենսիվ կերպով օգտագործվում է մագիստրատուրայի մի քանի առարկաների դասերի, ինչպես նաև տարբեր ոլորտների մասնագետների համար կազմակերպվող վերապատրաստման դասընթացների անցկացման համար:

2012-13 ուսումնական տարում ԱՈՒԿ-ում մեկնարկեց Ագրոբիզնեսի իրական դեպքերի ուսումնասիրություն առարկան, որը տեսական դասընթացի և ագրոբիզնեսի ձեռնարկություններ գործնական այցելությունների համադրմամբ ուսանողներին հասու է դարձնում Հայաստանի ագրոպարենային ոլորտի համատեքստում կառավարչական և ռազմավարական հարցերի լուծման ուղիներին:

2013թ. ապրիլին ԱՈՒԿ-ի շենքի տանիքում տեղադրվեց արևային մարտկոցներիª այդ ժամանակ Հայաստանում ամենամեծ համակարգը: Այն հնարավորություն է տալիս մեկ երրորդով կրճատել էլեկտրաէներգիայի ծախսը, ինչպես և ուսանողներին սովորեցնել էներգախնայող կանաչ տեխնոլոգիաներ: 2013թ. մայիսին ԱՈՒԿ-ում պարգևատրվեցին համակարգի կառուցումը հովանավորած բոստոնահայ բարերար ամուսիններ Վիկտոր Զառուգյանը և Ջուդի Սարյանը:

2014թ. դեկտեմբերին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրվեց ՀԱԱՀ-ի, Վիրջինիա Թեք համալսարանի և ICARE հիմնադրամի միջև, որը վերաբերում էր կրթական փոխանակումներին, համատեղ հետազոտական աշխատանքներին և ագրոբիզնեսի առանձին ոլորտներում ուսումնական պլանների բարելավմանը:

2015թ.-ից Վիրջինիա Թեք համալսարանի գլխավորությամբ ԱՄՆ չորս համալսարանների կոնսորցիումը, ICARE հիմնադրամը և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացնում են ԻննովԵՅԹ-Հայաստան նախագիծը: Այն նախատեսում է մինչև 2019թ. աջակցել գյուղատնտեսական կրթության և վերապատրաստման կարողությունների հզորացմանըª նպաստելով նորարարության և ձեռնարկչության զարգացմանը գյուղատնտեսության ոլորտում, մասնավորապեսª սննդագիտության և սննդի անվտանգության համար կրթական հիմքեր ստեղծելու և ԱՈՒԿ-ի կարողականությունը հզորացնելու միջոցով:

2016թ. սեպտեմբերին ԱՄՆ-ում փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրվեց Փենսիլվանիայի նահանգային համալսարանի (Փենստեյթ), Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և ICARE հիմնադրամի միջև: Կրթական փոխանակումների, ուսումնական պլանների բարելավման և հետազոտական համատեղ աշխատանքների վերաբերյալ կնքված հուշագրի շրջանակում 2017թ. հունվարին, մասնավորապես, ԱՈՒԿ-ում մեկնարկեց Սննդի անվտանգության համակարգերի կառավարում նորարարական կրթական ծրագիրըª Փենստեյթ և Վիրջինիա Թեք համալսարանների համապատասխան ուսումնական պլանների հիման վրա և նույն համալսարանների երեք պրոֆեսորների ուժերով:

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն 
ՀՀ, Երևան 0009, Տերյան 74 
Հեռ.`+ 37410 587 957, ներքին` 12 կամ 28
Հեռապատճեն` + 37410 566 221 
էլփոստ` info@icare.am

Print Friendly