Հետազոտությունների կենտրոնի մասին

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամի հետազոտական աշխատանքների կենտրոնը իրականացնում է հետազոտական աշխատանքներ ագրոբիզնեսի ոլորտի զանազան թեմաներով, ինչպես նաև նպաստում է հայաստանյան ագրոբիզնեսի վերաբերյալ գիտական հետազոտությունների արդյունքների ներկայացմանը ազգային և միջազգային համաժողովների ժամանակ: 2017թ. փետրվարի դրությամբ կենտրոնն իրականացրել է ավելի քան 50 հետազոտական ծրագրեր և գյուղի զարգացման նախագծեր:

Նշված ծրագրերը ֆինանսավորվել են ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտից, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից, ԱՄՆ ՄԶԳ-ից, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունից (ՊԳԿ), Համաշխարհային բանկից, Շվեյցարիայի գիտության ազգային հիմնադրամից, Վորլդ Վիժնից և շատ այլ կազմակերպություններից: Իրականացված ծրագրերն ընդգրկում են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են` Խորքային հորերի ծրագրի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը. Կաթի իրացման կոոպերատիվների տնտեսական արդյունավետության վերլուծությունը. Գյուղական վարկային հաստատությունների գործունեության վերլուծությունը. Օրգանական մթերքի շուկայի գնահատումը. Թռչնաբուծության ճյուղի մատակարարման շղթայի գնահատումը. Սննդի անվտանգության համակարգի հետազոտությունը. Դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրումը. Գյուղի կանանց մասնակցությունը գյուղատնտեսական և համայնքային գործունեությանը. Գյուղարտադրանքի կայունության վերլուծությունը RISE (Կայունության արդյունարար գնահատում) մոդելի կիրառմամբ. Ագրոպարենային հատվածի վրա գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում (Հայաստանի օրինակով). Հայաստանում գյուղական բնակչության վրա անտառների շահագործման անկայուն գործելակերպի և ապօրինի հատումների սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը. Կոոպերատիվների հարակայուն զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը. Կաթնամթերքի, հացահատիկի արժեշղթաների վերլուծությունները. Գինու արդյունաբերության իրավիճակային ուսումնասիրությունը  և այլն:


Ծառայություններ

Հետազոտական աշխատանքների կենտրոնը հետազոտական և խորհրդատվական բնույթի բազմաթիվ ծառայություններ է մատուցում ՀԿ-ներին, մասնավոր ընկերություններին, պետական կառույցներին և միջազգային կազմակերպություններին: Արտաուսումնական ծառայությունները գլխավորապես ուղղված են զանազան շահառուների, ինչպես օրինակ` ուսանողներին, դասախոսներին, ազգային և միջազգային մակարդակներում ուսումնատվական-վերապատրաստման ծրագրերի մասնակիցներին: Կենտրոնը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.

  • Ագրոբիզնեսի ծրագրերի մշակում
  • Սոցիալ-տնտեսական գնահատում
  • Տնտեսական արդյունավետության վերլուծություն
  • Հարակայունության գնահատում
  • Արժեշղթայի զարգացում
  • Գյուղի զարգացման նախագծերի ձևակերպում
  • Նախագծերի մշտադիտարկում և գնահատում
  • Շուկայական հետազոտություն
  • Գործարար խորհրդատվություն
  • Վերապատրաստատման դասընթացներ` ելնելով ագրոբիզնեսի ընկերությունների կոնկրետ պահանջից


Ագրոբիզնեսի զարգացման վրացական կենտրոն

Ագրոբիզնեսի զարգացման վրացական կենտրոնը (GCAD) հիմնադրվել է 2006թ.՝ տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանն աջակցելու նպատակով, մասնավորապես` ագրոբիզնեսի և գյուղատնտեսության առաջընթացի միջոցով: Բացի այդ, GCAD-ը իրագործում է զարգացման ծրագրեր հետազոտական, կրթական, հանրային, շրջակա միջավայրի և այլ բնագավառներում: GCAD-ի գործունեությունը ներառում է ինչպես ձեռներեցության և կառավարման ոլորտների խորհրդատվություն, այնպես էլ շուկայական հետազոտություն և հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններ:

Վրաստանի պետական ագրարային համալսարանի, Շոթա Ռուսթավելի պետական համալսարանի և Ակակի Ծերեթելի պետական համալսարանի դասախոսների խմբերի համար Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոնում և Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնում վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման հարցում GCAD-ը սերտորեն փոխգործակցում է ԱՀԿՄԿ-ի հետ: Բացի այդ, GCAD-ը Վրաստանում կազմակերպում է անգլերենի ուսուցման դասընթացներ ԱՈւԿ-ի պոտենցիալ դիմորդների համար և ամեն տարի ԱՈւԿ-ին օգնում է ընտրել լավագույն վրացի ուսանողներին՝ ԱՈւԿ-ում սովորելու համար:


Միջազգային սեմինարներ և խորհրդաժողովներ

Հետազոտական աշխատանքների կենտրոնը պլանավորում և իրականացնում է տարածաշրջանային և միջազգային սեմինարներ ու խորհրդաժողովներ, աջակցում ամառային դպրոցների, ուսանողների փոխանակման ծրագրերի և ուսանողների անձնական զարգացման աշխատանքների իրականացմանը:

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների կենտրոն

ՀՀ, Երևան 0009, Տերյան 74

Հեռ.`+ 37410 587 957, ներքին` 11

էլփոստ` anna@icare.am

Print Friendly