Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին տուն հասցեում գտնվող օբյեկտի վերակառուցման և հիմնանորոգման մասնակի աշխատանքներ իրականացնելու մրցույթ

ICARE հիմնադրամը՝  Հ.Հովնանյան հիմնադրամի հետ համատեղ ֆինանսավորվող ՙՙWINE-MAKER՚՚` ուսանողական գինեգործարանի հիմնման ծրագրի շրջանակում հրավիրում է մասնակցելու  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին տուն հասցեում գտնվող օբյեկտի վերակառուցման և հիմնանորոգման մասնակի աշխատանքներ իրականացնելու մրցույթին:

Ծածկագիր ՝ ICARE-053/WM/22

Առաջարկների հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել թղթային տարբերակով՝ փակ ծրարով, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ հետևյալ հասցեով`

«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ք․ Երևան, Տերյան 74 փողոց, 5-րդ հարկ.

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 30.11.2022թ․-ի ժամը 17:00-ը:

Հարցերի դեպքում զանգահարել՝ 077 727940 հեռախոսահամարին ։

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող եք ներբեռնել ստորև․

Ձև 1  Մասնակցի հայտ

Ձև 2_Հայտարարագիր որակի և ծագման վերաբերյալ

Ձև 3_Կատարված աշխատանքների ցանկ

Ձև 4_Ծավալաթերթ

Ձև 5_Անհրաժեշտ սարքավորումների և մարդկային ռեսուրսների ցանկ

Ձև 6_ Հիմնական աշխատանքների նախնական ժամանակացույց

ICARE-053/WM/22_Մրցույթի հայտարարություն

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ-ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ICARE-053WM22

Ճարտարապետական Հատակագիծ

Կոնստրուկցիա

ՋՕ մաս

ՋԿ մաս

ԷԼ մաս

ՇԿՆ