ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

                               ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

                                                                                ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

                                                                                       Ծածկագիր` ICARE-AD006/AM/22

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամը հրավիրում է մասնագիտացված կազմակերպություններին մասնակցելու 2021թ. աուդիտորական ստուգման իրականացման մրցույթին:

  • Աշխատանքների գնային առաջարկները նշել միայն ՀՀ դրամով՝ ներառյալ անուղղակի հարկերը:
  • Հայտերը պետք է ներկայացվեն թղթային տարբերակով փակ կնքված և ստորագրված ծրարով՝ մինչև 2022թ. մարտի 01-ը, ժամը 16:30 ք. Երևան, Տերյան 74 հասցեով:
  • Նշված ժամկետից հետո ստացված հայտերը չեն մասնակցելու հայտերի բացմանը, որը տեղի կունենա 2022թ. մարտի 02-ին, ժամը 17:00-ին հիմնադրամի գրասենյակում:

 Ավելի մասնրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք ուսումնասիրել ներքևում կցված փաստաթուղթը:

ICARE Audit Announcement-2022