ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Նորարարական գյուղատնտեսության վերապատրաստման և ուսուցման ճամբար (ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ)» նախագծի
շրջանակում Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամը հայտատրարում է մրցույթ Հայաստանի «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն»ի տարածքի Կոտայքի մարզՊռոշյան համայնքի առկա և կառուցվող շենքերի և շինությունների ջրահեռացման,  կեղտաջրերի կենտրոնական մաքրման կայանի (սեպտիկ կայաննախագիծնախահաշվի իրականացման աշխատանքների համար:

Անհրաժեշտ փաստաղթերի փաթեթը կարող եք ներբեռնել այստեղ