Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է «Պլանշետների ձեռքբերման համար մատակարար ընկերության/ընկերությունների ընտրության» մրցույթ:
Մրցույթի հայտերի ներկայացման կարգին, մրցույթի մասնակիցներից պահանջվող տեղեկատվությանը, մրցույթի պայմաններին և հաղթողի ընտրության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ: