Միջոցառման կազմակերպման մցույթի մասնակցության հրավեր (Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով)

Հրապարակման համար՝ BSB-1135-AGREEN-ICARE-Tender1_feb18/21

18.02.2021  

ICARE հիմնադրամը (74 Տերյան փ․, Երևան 0009, ՀՀ) հայտարարում է «Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված և կանաչ գյուղատնտեսության» (AGREEN, BSB-1135) նախագծի շրջանակում միջոցառումների կազմակերպման ծառայության մատուցման մրցույթ։ Նախագիծը իրականացվում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Սևծովյան ավազան 2014-2020թթ․» ծրագրի շրջանակում։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ծրագիրը ազատված է ԱԱՀ-ից ։

Պահանջվող ծառայությունները

Մեկօրյա միջոցառում՝ ֆոկուս-խմբայի քննարկումներ 30 մասնակցի համար

Ակնկալվում է իրականացնել սույն թվականի մարտի 12-ին։

Մրցույթը ուժի մեջ է 20 աշխատանքային օր՝ սկսած հայտարարման օրվանից։

Միավորի անվանում Քանակ
 Քննարկումներ համար տարածք, ներառյալ՝

 • 6 կլոր սեղան, (յուրաքանչյուրը 5 հոգու համար նախատեսված)
 • 6 փաթեթ ֆլիպչարտեր իրենց թղթերով, կպչուն թղթերով և մարկերներով
 • Պրոյեկտոր, միկրոֆոն
1
·         Roll-up աններ՝ իր ստենդով (Roll-up banner with its stand ) (տպագրություն, 800 X 2010 սմ, հենակը՝ մետաղական, փաթաթվող) 1
·         Ֆոկուս խմբային քննարկման համար նյութեր

 • թղթապանակ
 • մարկեր
 • դատարկ թղթեր
 • գրիչներ
 • շնորհանդեսի տպված նյութեր
 • գունավոր տպագրված տեղեկատվական թերթիկ
30
 • Սուրճի ընդմիջում 30 հոգու համար
2
 •  Ճաշի ընդմիջում 30 հոգու համար
1

Ով կարող է դիմել

Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել ներկայացված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը (տե՛ս անգլերեն հայտարարության մեջ)։ Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ընտրության և բացառման չափանիշներին, որոնք ներկայացված են դեկլարացիայի և դիմումի ձևում։

Խնդրում ենք անգլերեն լեզվով ամբողջությամբ լրացված և ստորագրված և կնքված դեկլարացիայի և դիմումի ձևերը ուղարկել  նշված բոլոր էլեկտրոնային հասցեներին միաժամանակ ոչ ուշ, քան  ս.թ. մարտի 4-ը,  ժամը 18:00՝

Ընտրությունը կատարվելու է որակ՝ գնի դիմաց սկզբունքով (ANNEX 1):

Դիմորդը պետք է հաշվի առնի, որ իր պատասխանատվության ներքո է, որպեսզի դիմումը լինի ամբողջական, ավարտուն և ճիշտ կերպով լրացված, ներբեռնված և համապատասխանի նշված չափանիշներին և պահանջներին և լինի ուղարկված նախքան վերջնաժամկետը:

Menu