Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին տուն հասցեում գտնվող «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի շենքի համար գեներատորի ձեռքբերման մրցույթ.

ICARE հիմնադրամը հրավիրում է մասնակցելու  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին տուն հասցեում գտնվող շենքի համար գեներատորի ձեռքբերման  մրցույթին:

Առաջարկների հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել թղթային տարբերակով՝ փակ ծրարով, մինչև
21.04.2023թ.-ի ժամը 16:00-ը, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 2413, համայնք Պռոշյան, 5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին շենք «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ:
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող եք ներբեռնել ստորև․
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ-ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ICARE- AC.020.AM.23
Ձև 1_Մասնակցի հայտ
ICARE- 020․AM․23-Մրցույթի հայտարարություն