«Ջերմատնային մշակաբույսերի մշակություն և կառավարում» դասընթաց

Դասընթացի նկարագրություն

Դասընթացի նպատակն է՝ ապագա մասնագետներին ծանոթացնել փակ գրունտում բույսերի մշակության առանձնահատկություններին, ջերմատներում օգտագործվող արդիական սարքավորումներին, միջոցներին ու նյութերին, ջերմատան միկրոկլիման կարգավորող համակարգերին, ինչպես նաև բույսերի ընդհանուր ֆիզիոլոգիային` առանձին մշակաբույսերի օրինակով: Բացի այս ամենից, ապագա մասնագետները կկարողանան արդյունավետ կերպով կառավարել փոխառված միջոցները և իրականացնել ջերմատնային արտադրանքի արժեշղթայի զարգացման և շուկայահանման հետ կապված գործողությունները:

«Ջերմատնային մշակաբույսերի մշակություն և կառավարում» ծրագրում ներառված մոդուլներն են՝

  • Ջերմատնային տնտեսությունների տեսակները և առանձնահատկությունները
  • Ջերմատան հիմնադրման աշխատանքներ
  • Ջերմատան միջավայրի անվտանգություն
  • Ջերմատան միջավայրի կառավարում
  • Գրունտային ջերմատների շահագործման հիմունքները
  • Հիդրոպոնիկ ջերմատների շահագործման հիմունքները
  • Բույսերի ֆիզիոլոգիայի ընդհանուր հիմունքները
  • Ջերմատնային հիմնական մշակաբույսերի մշակության արդիական տեխնոլոգիան
  • Բույսերի պաշտպանության հիմունքները
  • Ջերմատնային տնտեսության կառավարում

Դասընթացի կրեդիտները ըստ ECTS համակարգի

Դասընթացը ներառում է 241 ժամ ծավալով լսարանային և գործնական պարապմունքներ: Մասնակիցներին կհանձնարարվեն նաև ինքնուրույն աշխատանքներ: Դասընթացը համարժեք է կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) 20 կրեդիտի: Դասընթացի ավարտից հետո մասնագետը հանձնում է որակավորման քննություն: Դասընթացի ընթացքում նախատեսված 86 ժամ գործնական պարապմունքները անցկացվելու են նախապես ընտրված գրունտային և հիդրոպոնիկ ջերմատներում:

Դասընթացի արժեքը. Ութամսյա դասընթացի արժեքը կազմում է 480.000 դրամ, բայց 2018 թվականի փետրվարին ընդունվածները կստանան ամբողջական հովանավորություն «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամից և ԿՍՈՎՈՐԵՆ ԱՆՎՃԱՐ:

 

Ներկայումս Հայաստանում հայտնվում են արդիական տեխնոլոգիաներով խոշոր ջերմատնային տնտեսություններ, որոնց համար անհրաժեշտ են արդիական գիտելիքներ: Նման կրթական ծրագիրը պահանջված է գործարարների կողմից և ողջունելի է տնտեսության զարգացման նկատառումներով:

Արմեն Հարությունյան ՀՀ գյուղատնտեսության փոխնախարար

 

Այսօր ջերմատները օգտվում են արտասահմանյան մասնագետների խորհրդատվությունից, որը թանկ արժե և իջեցնում է Հայաստանյան ջերմատնային արտադրանքի գնային մրցունակությունը: Նման կրթական ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում ջերմատնային տնտեսությունների կառավարման և գործարկման որակյալ մասնագետների ստեղծմանը և մեծապես կխթանի ջերմատնային ոլորտի զարգացումը:

Պողոս Գևորգյան Հայաստանի ջերմատնային ասոցիացիա ՀԿի գործադիր տնօրեն

Print Friendly