Պտղաբուծության ոլորտի փորձագետների ընտրության մրցույթ

ICARE (ԱՀԿՄԿ) հիմնադրամը «Հայաստանում այգեպտղաբուծության ոլորտի զարգացման» (FRUITENIA) նախագծի շրջանակում հայտարարում է պտղաբուծության ոլորտի փորձագետների ընտրության մրցույթ։