Տեսաֆիլմեր Պատրաստող Մասնագետի Ընտրության Մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ՝ «Հայաստանում Այգեպտղաբուծության Ոլորտի Զարգացման» ծրագրի (FRUITENIA) շրջանակներում  տեսաֆիլմեր պատրաստող մասնագետի ընտրության համար։