Ինտենսիվ Պտղատու Այգու Հիմնման Փորձագետի Ընտրության Մրցույթ

ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ՝ «Հայաստանում Այգեպտղաբուծության Ոլորտի Զարգացման» ծրագրի (FRUITENIA) շրջանակներում  ինտենսիվ պտղատու այգու հիմնման փորձագետի ընտրության համար։